Leopold Staff - życie i twórczość - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Leopold Staff – biografia

Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 we Lwowie. W latach 1897-1901 studiował na Uniwersytecie Lwowskim prawo, następnie filozofię i romanistykę. Podróżował do Włoch i Francji. Na roku 1914 kończy się okres lwowski Leopolda Staffa, bowiem po tym czasie poeta wyjeżdża w głąb Rosji, lata wojny 1915 – 1918 spędza w Charkowie. W latach 1920 – 1921 współredaguje między innymi z Wacławem Berentem „Nowy Przegląd... więcejLeopold Staff - życiorys - notatka szkolna

Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 we Lwowie. W latach 1897-1901 studiował na Uniwersytecie Lwowskim prawo, następnie filozofię i romanistykę. Podróżował do Włoch i Francji. Lata wojny (1915-18) spędził w Charkowie. Od 1918 mieszkał w Warszawie; 1920-21 był współredaktorem m. in. z W. Berentem, miesięcznika "Nowy Przegląd Literatury i Sztuki". Od 1933 roku był członkiem Polskiej Akademii Literatury. Okres... więcejWykaz publikacji Leopolda Staffa

Twórczość poetycka (tomiki poetyckie): 1901 – „Sny o potędze” 1903 – „Dzień duszy” 1905 – „Ptakom niebieskim” 1908 – „Gałąź kwitnąca” 1910 – „Uśmiechy godzin” 1911 – „W cieniu miecza” 1914 – „Łabędź i lira” 1916 – „Siew doli” 1918 – „Tęcza łez i krwi” 1919 – „Ścieżki... więcejPoetyka twórczości poetyckiej Staffa

Bardzo często określa się Staffa trzema epitetami: neoklasycysta, nietzscheanista i piewca franciszkanizmu. Skąd takie określenia? Jak wspomniano, poeta zajmował się tłumaczeniem między innymi dzieł Nietzschego. Fakt ten nie mógł przejść bez śladu po osobowości i umysłowości Staffa. Nietzscheańska filozofia czynu i aktywizmu na tyle przemówiła do tłumacza, że ten wygłosił nawet wykład w 1901 roku pt. „Rekonwalescencja... więcejPrzemiany w twórczości poetyckiej Staffa

Nie sposób omówić twórczości Staffa całościowo w pobieżny sposób, dlatego skupmy się na poszczególnych tomikach, wybierając z nich najważniejsze lub znaczące teksty. „Sny o potędze” Zbiór ów powstawał w latach 1889 – 1900, w czasie, gdy rodziły się najważniejsze teksty programowe Młodej Polski, głoszące zwycięstwo modernistycznej sztuki. Tomik jest zatem nie tylko odpowiedzią, ale i polemiką z tezami... więcejMotywy w poezji Staffa

  • Wywodzący się z franciszkanizmu motyw radosnego pielgrzyma, wytrwałego wędrowca, włóczęgi smakującego życie we wszystkich jego przejawach, od bólu po szczęście (poezja kontemplacyjna)
  • Motyw ogrodu jako Arkadii: „Ogród uśpiony” z tomu „Sny o potędze” – ogród ma stanowić miejsce odnowy po dekadenckim spleenie.
  • Motyw szatana („Deszcz jesienny”, „Anima Lucifera”)
  • ... więcej