Przed¶piew - analiza i interpretacja

„Przed¶piew” – wiersz pochodz±cy z tomu „Gał±Ľ kwitn±ca”, credo Staffa, wyznanie stoicyzmu – wiele mówiło się o tym tek¶cie w epoce. Pozostaje on aktualny również dzisiaj, w czasach, gdy nic nie jest pewne, a wszystko ambiwalentne.

Zanim zaczniemy lekturę, warto przyjrzeć się tytułowi. Enigmatyczny „Przed¶piew” z pozoru nie znaczy nic, lecz gdy pomy¶limy nad kon... więcejPrzed¶piew - Leopold Staff

Czciciel gwiazd i m±dro¶ci, miło¶nik ogrodów,
Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów,
Na które swych wybrańców sprasza sztuka boska:
Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska,
Złuda miło¶ci, zw±tpień mrok, tęsknot rozbicia,
A jednak ¶piewać będę wam pochwałę życia -
Bo żyłem długo w górach i mieszkałem w lasach.
Pamięci± swe dni chmurne i dni w słońca krasach
Przechodzę, jakby jakie¶ wielkie, dziwne miasta,
Z my... więcej